شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ایستگاه پمپاژ مارد با تمام توان آماده بهره برداری می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” مدیرعامل شرکت گفت : در راستای مدیریت کمی و کیفی آب رودخانه کارون در مقطع ایستگاه پمپاژ مارد در شرایط سخت خشکسالی، آماده بکار بودن تجهیزات ایستگاههای پمپاژ در دستور کار شرکت آبیاری کرخه و شاوور قرار گرفت.

وی افزود : با تلاش مستمر کارکنان شرکت و استفاده از خدمات بخش خصوصی و تامین کنندگان در حداقل زمان ممکن ، ۴ دستگاه ترانس ، ۴۰ دستگاه الکتروپمپ و کلیه تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ مارد آماده بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است در این عملیات علاوه بر سرویس کامل تجهیزات، تعداد ۲۰ دستگاه الکتروپمپ و یک دستگاه ترانس، تعمیر اساسی گردید.