شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان اهواز می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

بازدید مدیرعامل به همراه مدیرامور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی ، مدیر دفتر فنی و تعدادی از مسئولین شرکت از پروژه لایروبی دریاچه سد انحرافی حمیدیه

بهره برداری شبکه آبیاری حمیدیه است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

انجام عملیات لایروبی دریاچه سد انحرافی حمیدیه

مدیر امور تعمیرات و نگهداری ابنیه شرکت آبیاری کرخه وشاوور، از لایروبی دریاچه سد انحرافی حمیدیه برای اولین بار از زمان احداث این سد خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، یاسین دامک گفت: به منظور افزایش ظرفیت دریاچه سد و همچنین تسهیل در آبگیری سردهانه کانال های Amc(دشت […]

بهره برداری شبکه آبیاری شاوور است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان شاوور می باشد .کشاورزی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

ایستگاه پمپاژ محیط زیست با ظرفیت پنج مترمکعب در ثانیه فعال شد

مدیر بهره برداری حوزه کارون جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از تعمیر اساسی دو دستگاه پمپ ۹۰ کیلوواتی برکه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، شهاب محمودی گفت: به همت پرسنل تعمیرات حوزه کارون جنوبی و همکاری واحد پشتیبانی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، بعد […]

بهره برداری شبکه آبیاری سوسنگرد است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .الهایی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات لایروبی کانال‌های حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

مدیر اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از آماده سازی و لایروبی انهار و کانال ها در حوزه مرکزی این شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، محمد عرب گفت: عملیات لایروبی و آماده سازی کانال‌ها و انهار حوزه مرکزی جهت ادامه […]

بهره برداری شبکه آبیاری اهواز است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

اهدای خون به مناسبت آغاز هفته دولت توسط بسیجیان شرکت

بازدید مسعود صادقی مدیر عامل شرکت کرخه و شاوور

بازديد مدير عامل شرکت ( دکتر مسعود صادقي ) و هيئت همراه از دايک مرزي

بازدید استاندار خوزستان از مارد

بازدید استاندار و نمایندگان محترم استان از ایستگاه پمپاژ مارد

تعمیرات مارد پمپ

طرح ضربتی آبرسانی به شبکه حوزه آبادان و خرمشهر

دایک مرزی تعمیرات

عملیات ترمیم دایک مرزی