شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م – تجدید مناقصه

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م – تجدید مناقصه                                                            ۱-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)           ۲-موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخش های اداری ، فنی و ‏خدماتی حوزه  کارون جنوبی»           ۳-مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م                                                             ۱-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)           ۲-موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخش های اداری ، فنی و ‏خدماتی ، حوزه  کارون جنوبی»           ۳-مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی           […]

بهره برداری شبکه آبیاری حمیدیه است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان الهایی می باشد .الهایی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

سرویس و اورهال ۱۱ کلید گازی پست برق فشار متوسط در حوضه کارون جنوبی

معاونت تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از اجرای پروژه سرویس ۱۱کلید گازی پست برق فشار متوسط ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ در حوضه کارون جنوبی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور؛ “رضا عبدالشاه نژاد” از سرویس […]

بهره برداری شبکه آبیاری حمیدیه است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .حمیدیه شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات ترمیم فرو رفتگی و آبشستگی جاده روستایی در محل مجاور تاسیسات سد خیرآباد در حوضه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ این عملیات با همت کارکنان  بهره‌برداری ، حراست شرکت  و حضور مدیر اداره راه شهرستان کرخه با استفاده از دستگاه لودر انجام شد.

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات پایش از ابتدا تا ایستگاه قیصره کانالMC1 (حوضه کرخه جنوبی)

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از عملیات پایش ابتدا تا ایستگاه قیصره کانال MC1 حوضه مرکزی خبر داد.   به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ “مسعود صادقی” بیان کرد:  عملیات  پایش از ابتدا تا ایستگاه قیصره  کانال MC1 و کنترل […]

نصب بنر شنا ممنوع

اعلام هشدارممنوعیت شنا درنقاط حادثه خیز حوزه فعالیت شرکت

معارفه معاونت بهره برداری و معاونت فنی مهندسی شرکت

تقدیر هیئت مسلم بن عقیل شهرستان حمیدیه از مدیرعامل شرکت