شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بهره برداری شبکه آبیاری کشاورزی است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات هدایت آب نشتی سردهانه کانال AMC به سمت کرخه

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با توجه به نشتی سردهانه کانال AMC و همزمانی عملیات لوله رانی دریچه ورودی شبکه قدس حمیدیه و تامین آب کشت های بهاره با تعمیر و نصب گیربکس دریچه تخلیه خروجی سیفون بزرگ کرخه، بخش زیادی از آب نشتی به سمت […]

بهره برداری شبکه آبیاری سوسنگرد است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

حضور مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در مراسم تشیع و تدفین پیکر پاک و مطهر شهید احمد کایدخورده( صدریان فر)

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان حمیدیه می باشد .کشاورزی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از کانال وصیله و سد انحرافی کرخه حمیدیه

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، در راستای ادامه روند بازسازی و آب بند نمودن دریچه های سر دهانه کانال وصیله و دریچه ۱۰ سد انحرافی کرخه حمیدیه، اکیپ متشکل از پرسنل واحد تعمیرات حوضه کرخه جنوبی، بوسیله یک دستگاه جرثقیل نسبت به بیرون کشیدن ، تعمیر و آب بند نمودن دریچه […]

بهره برداری شبکه آبیاری شاوور است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات سم پاشی ایستگاه های پمپاژ حوزه بهره برداری کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، با توجه به گرم شدن هوا و افزایش خطرات احتمالی جانوران و حشرات موذی برای اپراتورهای ایستگاه های پمپاژ، پس از انجام پیگیری ها و هماهنگی های لازم با امور پشتیبانی شرکت، عملیات سمپاشی ایستگاه های پمپاژ حوزه بهره برداری کرخه جنوبی با لحاظ نمودن نکات […]

بهره برداری شبکه آبیاری شاوور است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان کشاورزی می باشد .اهواز شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

انجام عملیات ترمیم پل ماشین رو کانال S2-4 واقع در کیلومتر ۰۳۶+۶ مسیر دسترسی کشاورزان ابوحمیظه

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از ترمیم پل ماشين رو کانال S2-4 در انتهاي خيابان رسالت جنوبي واقع در کيلومتر ۰۳۶+۶ که تنها مسير دسترسي کشاورزان ابوحميظه مي باشد و در اثر تخريب هاي انجام شده به منظور سرقت ميلگردهاي عرشه پل، غير ايمن و بهره برداري از آن […]

نصب بنر شنا ممنوع

اعلام هشدارممنوعیت شنا درنقاط حادثه خیز حوزه فعالیت شرکت

دیدار مدیر عامل با خانواده شهدا

دیدار مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور با خانواده های شهیدان همکار

تجلیل از بازنشستگان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور

تجلیل از بازنشستگان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور

ترمیم و جوشکاری خط لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ م.م حوزه کارون جنوبی