شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بهره برداری شبکه آبیاری الهایی است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .شاوور شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات نصب ۹ عدد نیوجرسی (جداکننده بتنی) بر روی یکی از پل های منصوبه بر کانالAMC

سرپرست گروه HSE شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از نصب ۹ عدد نیوجرسی بر روی یکی از پل های منصوبه بر کانال AMC خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، سیدحسن هاشمی سرپرست گروه HSE شرکت اظهار کرد : بمنظور  […]

بهره برداری شبکه آبیاری شاوور است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان الهایی می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژ آبیاری ps4 (جرف) در حوضه کارون جنوبی

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژ آبیاری ps4 در حوضه کارون جنوبی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی بیان کرد: ترانسفورماتور ایستگاه آبیاری ps4 (جرف) واقع در خرمشهر که […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م – تجدید مناقصه

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م – تجدید مناقصه                                                            ۱-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)           ۲-موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخش های اداری ، فنی و ‏خدماتی حوزه  کارون جنوبی»           ۳-مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷/۱۴۰۲/م                                                             ۱-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)           ۲-موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخش های اداری ، فنی و ‏خدماتی ، حوزه  کارون جنوبی»           ۳-مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی           […]

بهره برداری شبکه آبیاری وزارت نیرو است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان اهواز می باشد .آب شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

سرویس و اورهال ۱۱ کلید گازی پست برق فشار متوسط در حوضه کارون جنوبی

معاونت تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از اجرای پروژه سرویس ۱۱کلید گازی پست برق فشار متوسط ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ در حوضه کارون جنوبی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور؛ “رضا عبدالشاه نژاد” از سرویس […]

نصب بنر شنا ممنوع

اعلام هشدارممنوعیت شنا درنقاط حادثه خیز حوزه فعالیت شرکت

معارفه معاونت بهره برداری و معاونت فنی مهندسی شرکت

تقدیر هیئت مسلم بن عقیل شهرستان حمیدیه از مدیرعامل شرکت