شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۵/م

   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۵/م                                                   نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« عملیات لایروبی و افزایش ارتفاع برم های زهکش ۶‏CP‎‏ به ‏همراه نصب دریچه تخلیه ثقلی در محل اتصال زهکش ‏انحرافی به زهکش ‏CMD»   مدت زمان پیمان […]

بهره برداری شبکه آبیاری سوسنگرد است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان شاوور می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

آغاز عملیات مساحی اراضی زراعی در حوزه کرخه جنوبی

عملیات مساحی فصل زراعی زمستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در حوزه های تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به نقل از روابط عمومی بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور: امور مساحی این شرکت […]

بهره برداری شبکه آبیاری سوسنگرد است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .الهایی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

دستور ویژه مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور در خصوص وصول مطالبات و قراردادهای تامین آب

مدیر امور بهره‌برداری حوزه مرکزی شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از تاکید مدیرعامل شرکت بر وصول مطالبات و تسریع در انعقاد قرارداد کشت‌های تابستانه و پاییزه سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور؛ “محمد عرب” با اشاره به تاکید مدیر عامل شرکت مبنی بر وصول […]

بهره برداری شبکه آبیاری کشاورزی است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .شاوور شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات تثبیت دیواره و ساحل سازی ایستگاه پمپاژ کوثر در حال پیگیری است

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از بازدید میدانی مدیر نظارت بر تعمیرات شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و مشاورین آب و خاک تهران از ایستگاه پمپاژ کوثر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور “مسعود صادقی” با اشاره […]

بهره برداری شبکه آبیاری سوسنگرد است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان شاوور می باشد .آب شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

بازسازی دریچه‌های سردهانه نهر سلائمی انجام شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از بازسازی و نصب دریچه‌های سر‌دهانه نهر سلائمی در حوزه مرکزی این شرکت خبر داد. به گزارش شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور “مسعود صادقی” گفت: با هدف رفع نواقص تعمیراتی شبکه‌های آبیاری و به همت واحد تعمیرات شرکت، تعداد سه […]

بازدید مسعود صادقی مدیر عامل شرکت کرخه و شاوور

بازديد مدير عامل شرکت ( دکتر مسعود صادقي ) و هيئت همراه از دايک مرزي

بازدید استاندار خوزستان از مارد

بازدید استاندار و نمایندگان محترم استان از ایستگاه پمپاژ مارد

تعمیرات مارد پمپ

طرح ضربتی آبرسانی به شبکه حوزه آبادان و خرمشهر

دایک مرزی تعمیرات

عملیات ترمیم دایک مرزی