شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از شبکه کارون جنوبی

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در روز پنج شنبه مورخ  ۹۷/۱۲/۰۹ از شبکه کارون جنوبی بازدید نمودند .

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب خاورمیانه در شهرستان آبادان بازدید کردند.

این ایستگاه پمپاژ با ۴۰ دستگاه پمپ،ظرفیت ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه توان انتقال آب را دارد.

ایستگاه پمپاژ “مارد” ابتدایی ترین تامین کننده منبع آب شبکه آبادان_خرمشهر می باشد.

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور  از ایستگاه پمپاژ طره بخاخ.

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از معبرکشتیرانی و پل متحرک سدسلولی بالادست بهمنشیر.

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از ایستگاه حفار شرقی.

ایستگاه حفار شرقی شامل چهار ایستگاه پمپاژ آبیاری و سه ایستگاه پمپاژ زهکش در حوضه آبیاری کارون جنوبی می باشد.

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و  معاونان خود، از لایروبی انهار ابوچنیبه و ابوفلفل در شهرستان آبادان و اروندکنار .

همچنین خاطر نشان می گردد، با توجه به تقاضای مردم شریف آبادان و اروندکنار، عملیات لایروبی انهار این محدوده از سوی سازمان آب و برق خوزستان آغاز شده است. با لایروبی انهار این محدوده، جابجایی لنج های محلی و تخلیه زهکش ها به سهولت انجام خواهد شد.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان را همراهی کرد.

وی در ادامه سفر به این شهرستان، از پروژه اجرای خط انتقال آب از تصفیه خانه طرح جامع آبادان تا کشت کار دیدن کرد.

این پروژه که شامل ۵۸۰۰ متر خط انتقال آب است، ۷۸ روستا با جمعیت ۵۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است‌.