شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت

دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور، کارگروهی است که در همکاری و تعامل پیوسته با مدیر عامل، معاونت ها و همکاران شرکت، تلاش در ایجاد و یا توسعه برنامه ها و راهبرد های نوآورانه، مفید و موثر در جهت افزایش کارایی مجموعه شرکت و تحقق اهداف کنونی و آینده آن دارد.در طی این مسیر، دریافت ، سازماندهی، توسعه و ارائه برنامه ها و پیشنهادات مناسب که منجر به بهبود بازده عملکرد شرکت در بخش های مختلف و کاهش هزینه های آن می شود بطور مداوم مورد نظر است. در ادامه فهرستی از فعالیت های این دفتر به طور مختصر آورده شده است.

  • جمع بندی، تهیه و بروز رسانی برنامه های کنونی و آتی شرکت
  • رصد و ارائه گزارشات عملکردی در مورد کارهای جاری و برنامه های آتی شر کت
  • نگهداری، توسعه، به روزرسانی و نوسازی زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و همچنین ارتباطی شرکت از کارهای بسیار مهمی است که در مواردی انجام آن بطور مستقیم و در مواردی دیگر در قالب طرح ریزی، برآورد و نظارت بر حسن انجام آن توسط همکاران این دفتر صورت می گیرد.
  • بررسی و کنترل مداوم بودجه های درآمدی و هزینه ای شرکت و انحرافات مربوط به آنها طی ارتباط با بخش های مرتبط با فرایند بودجه
  • برقراری و تداوم سیستم مدیریت کیفیت در ارائه محصول و خدمات شرکت در قالب های پذیرفته شده موجود مانند iso 9001
  • دریافت و سازماندهی ایده های خلاقانه بخصوص از سوی همکاران شرکت با هدف رساندن آنها به محصول نهایی و در جهت کاهش مشکلات و افزایش بازدهی شرکت و رضایتمندی کارکنان، مشتریان و کارفرمایان آن از دیگر فعالیت هایی است که اخیرا و با همراهی مشاور مدیرعامل در این دفتر پیگیری می شود.
  • ارتقاء وضعیت ایمنی و بهداشت(HSE) تاسیسات و بخش های مختلف شرکت

این دفتر هم اکنون با داشتن یک مدیر و شش کارشناس با تجربه در حوزه های فنی و IT به ارائه خدمات مذکور اهتمام می ورزد و همواره خواهان پویایی بیشتر و افزایش بازده عملکردی خود در محیطی تعاملی است.

آخرین خبر های دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت

بهره برداری شبکه آبیاری حمیدیه است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

سامانه پایش مکان محور داده های بهره برداری شرکت آبیاری کرخه و شاوور راه‌اندازی شد

مدیر عامل شرکت‌ بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، از راه اندازی سامانه پایش بر خط داده های بهره برداری از شبکه های آبیاری این شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت‌ بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ؛ “مسعود صادقی” با بیان این مطلب که ، این سامانه نتیجه تلاش و […]

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان کشاورزی می باشد .اهواز شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

برگزاری دوره پیشگیری و مقابله با شرایط اضطراری در حوزه مرکزی

بهره برداری شبکه آبیاری وزارت نیرو است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

سامانه مانیتورینگ شبکه‌های کامپیوتری شرکت آبیاری کرخه و شاوور راه‌اندازی شد

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، از راه اندازی سامانه مانیتورینگ شبکه‌های کامپیوتری و تجهیزات زیر ساخت ارتباطی این شرکت خبر داد. به گزارشروابط عمومی شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور “اسماعیل عرب زاده” با بیان این مطلب که، تلاش و همت کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و […]

بهره برداری شبکه آبیاری شاوور است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .کشاورزی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

تمدید گواهینامه مدیریت ISO 9001 شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت گفت: در اختتامیه ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریتی که به صورت حضوری و در محل دفتر مدیرعامل محترم شرکت برگزار شد، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور برای سومین سال پیاپی موفق به تمدید گواهینامه مدیریت ISO 9001 ، نسخه ۲۰۱۵ شد. […]

بهره برداری شبکه آبیاری الهایی است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .آب شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

راه اندازی سامانه مدیریت الکترونیک فرآیند تضمین کیفیت در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت از ایجاد سامانه مدیریت الکترونیک فرآیند تضمین کیفیت به عنوان زیر ابزاری با هدف تسریع در انجام فرآیند های نظام تضمین کیفیت و مستند سازی اطلاعات به صورت الکترونیکی در شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور […]