شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات بالابردن دریچه آبپخش در شاخه کرخه نور

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از عملیات بالا بردن دریچه آبپخش شاخه کرخه نور (کرخه جنوبی) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ،  “مسعود صادقی”، عملیات بالابردن دریچه آبپخش به میزان ۳۰ سانتیمتر را در جهت تقویت آب شاخه کرخه نور، معرفی و هدف آن را تامین آب احشام و نخیلات دائم پایین دست ذکر کرد.

وی با بیان این که ارتفاع دریچه آبپخش درحال حاضر ۶۰ سانتیمتر است، تلاش و همکاری کارکنان تعمیرات و نگهداری حوضه را مورد تقدیر قرار داد.