شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از کانال وصیله و سد انحرافی کرخه حمیدیه

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، در راستای ادامه روند بازسازی و آب بند نمودن دریچه های سر دهانه کانال وصیله و دریچه ۱۰ سد انحرافی کرخه حمیدیه، اکیپ متشکل از پرسنل واحد تعمیرات حوضه کرخه جنوبی، بوسیله یک دستگاه جرثقیل نسبت به بیرون کشیدن ، تعمیر و آب بند نمودن دریچه شماره ۴ کانال وصیله اقدام نمودند .

گفتنی است که مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور ضمن بازدید از  دو محل مذکور، در جریان چگونگی و روند این تعمیرات قرار گرفتند. در ادامه خاطر نشان می شود عملیات بازسازی دریچه های سد انحرافی حمیدیه  و آب بندی دریچه های سردهانه آبگیر وصیله برای اولین بار از زمان ساخت تاسیسات مذکور تا کنون انجام شده است.