شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام عملیات ترمیم پل ماشین رو کانال S2-4 واقع در کیلومتر ۰۳۶+۶ مسیر دسترسی کشاورزان ابوحمیظه

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از ترمیم پل ماشين رو کانال S2-4 در انتهاي خيابان رسالت جنوبي واقع در کيلومتر ۰۳۶+۶ که تنها مسير دسترسي کشاورزان ابوحميظه مي باشد و در اثر تخريب هاي انجام شده به منظور سرقت ميلگردهاي عرشه پل، غير ايمن و بهره برداري از آن دچار اختلال شده بود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی گفت: پس از درخواست رئيس شوراي اسلامي شهر ابوحميظه مبني بر ترميم پل مذکور، از محل پل بازديد به عمل آمد و حجم تخريب برآورد گرديد. پس از آن طرح اصلاحي جهت تقويت عرشه تخريب شده توسط کارشناسان واحد تعميرات تهيه و هزينه عمليات اجرايي مربوطه تخمين زده شد.

وی افزود : عمليات مذکور پس از تأمين نقدينگي در اسرع وقت در دستور کار واحد تعميرات قرار گرفت و کل عمليات شامل خريد، تأمين و حمل مصالح، آماده سازي سطح بتن موجود، آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي عرشه و دستک ها طي مدت سه روز به صورت شبانه روزي و با قيد فوريت انجام و بهره برداري از آن آغاز گرديد.

در ادامه ی گزارش، تصاوير مراحل اجراي عمليات مشهود مي باشد.