شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

لایروبی کانال ها و انهار حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور انجام شد

مدیر بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از انجام عملیات لایروبی کانال ها و انهار حوزه مرکزی با توجه به ضرورت تامین آب زمستانه در اراضی کشاورزان شبکه های آبیاری کوثر و شاوور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ؛ محمد عرب گفت: لایروبی اکثر کانال ها، انهار و زهکش های حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور به اتمام رسیده و برخی از آن ها درحال انجام می باشد.

وی افزود: در اجرای این عملیات کانال های k2 تا k13 شبکه آبیاری MD1،MD3  و زهکش های k15 کوثر وانهار سلائمی، لشکرآباد لایروبی شدند و کانال های شبکه پنج هزار هکتاری شاوور A,B,C درحال انجام می‌باشند.

مدیر بهره برداری حوزه مرکزی تصریح کرد: در راستای اجرای مسولیت اجتماعی شرکت آبیاری کرخه و شاوور و همچنین همکاری با کشاورزان محترم، تعدادی از انهار فرعی نیز لایروبی شدند.