شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انتخاب کارمند شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به عنوان بسیجی نمونه استان خوزستان

مهدی ایزدی نیا کارمند شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به عنوان بسیجی نمونه استان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، در آئین گرامیداشت چهل و سومین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین در استان خوزستان از “مهدی ایزدی نیا” کارمند شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور بعنوان بسیجی نمونه تقدیر بعمل آمد.