شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اقدام ضربتی شرکت آبیاری کرخه و شاوور در پی سرقت در ایستگاه پمپاژ معرض

مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از سرقت کابل های فرمان و قدرت ۶ دستگاه الکتروپمپ و کابل اصلی دو دستگاه الکتروپمپ در ایستگاه پمپاژ معرض خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛  مسعود صادقی گفت: پیرو حمله شبانه سارقین مسلح به ایستگاه پمپاژ معرض و سرقت بخش زیادی از کابل های الکتروپمپ های ایستگاه ، واحد تعمیرات شرکت ضمن مراجعه به محل و بررسی تجهیزات نسبت به برآورد خسارت و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی مجدد اقدام کرد.

وی افزود: به دلیل حساسیت ایستگاه پمپاژ معرض و لزوم آماده سازی فوری جهت آبرسانی به اراضی تحت پوشش، این شرکت اقدام به تهیه تجهیزات مورد نیاز نموده و واحد تعمیرات به صورت فوری و طی زمان یک روز کاری اقدام به آماده سازی تجهیزات و ترمیم و تعویض کابل ها و راه اندازی مجدد الکتروپمپ ها نمود و در حال حاضر ایستگاه پمپاژ معرض با حداکثر ظرفیت آماده به کار می باشد.