شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام عملیات لایروبی دریاچه سد انحرافی حمیدیه

مدیر امور تعمیرات و نگهداری ابنیه شرکت آبیاری کرخه وشاوور، از لایروبی دریاچه سد انحرافی حمیدیه برای اولین بار از زمان احداث این سد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، یاسین دامک گفت: به منظور افزایش ظرفیت دریاچه سد و همچنین تسهیل در آبگیری سردهانه کانال های Amc(دشت آزادگان) و قدس عملیات لایروبی جزیره ایجاد شده ناشی از رسوبات سیلاب در دریاچه سد آغاز شد.

وی افزود: این عملیات با روش خاکریزی و احداث مسیر دسترسی ولایروبی حمل لای به خارج از محدوده سد در حال انجام می باشد .

مدیر امور تعمیرات و نگهداری شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: با اجرای این عملیات ضمن افزایش ظرفیت مخزنی سد، آبگیری کانال های Amc و قدس با دبی بیشتری انجام می شود و  آبرسانی به اراضی انتهای شبکه و همچنین ایستگاه پمپاژ آبرسانی قیصریه با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.