شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات لایروبی کانال‌های حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

مدیر اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از آماده سازی و لایروبی انهار و کانال ها در حوزه مرکزی این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، محمد عرب گفت: عملیات لایروبی و آماده سازی کانال‌ها و انهار حوزه مرکزی جهت ادامه تامین آب تابستانه و آغاز تامین آب پاییزه با جدیت در حال انجام می باشد.

وی افزود: باتوجه به نیاز تامین آب کشاورزان شبکه آبیاری شاوور بخصوص در مناطق پایین دستی، طبق دستور ویژه مدیرعامل شرکت و با هماهنگی معاونت محترم فنی و تعمیرات از ابتدای فصل تامین آب تابستانه در شبکه آبیاری شاوور لایروبی انهار آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون انهار طریفی، ابوتمر و لشکرآباد بطور کامل لایروبی شدند و از روز پنجشنبه مورخ ۱۷ شهریورماه لایروبی نهر سلائمی شروع شده که پیش بینی می‌شود تا قبل از آغاز تامین آب پاییزه کلیه انهار، کانالها و زهکشهای حوزه مرکزی که نیاز به لایروبی دارند جهت تامین آب پایدار اراضی کشاورزان لایروبی شوند.