شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تمدید گواهینامه مدیریت ISO 9001 شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت گفت: در اختتامیه ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریتی که به صورت حضوری و در محل دفتر مدیرعامل محترم شرکت برگزار شد، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور برای سومین سال پیاپی موفق به تمدید گواهینامه مدیریت ISO 9001 ، نسخه ۲۰۱۵ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، اسماعیل عرب زاده با بیان این مطلب که ارزیابی انجام شده، در مدت یک روز و توسط تیم ممیزی شرکت آرین توف انجام شد تصریح کرد: تمام مدارک و مستندات لازم و هـمچنین فرآیندها در اختیار ممیزان و مورد ارزیابی، پایش و کنترل قرار گرفت .

وی افزود : شرکت آبیاری کرخه و شاوور به منظور بهینه سازی اقدامات و وظایف خود و اجرای فرآیند بهبود مستمر در تمام امور، در حال پیاده سازی استاندارد و سیستم های مدیریتی نوین جهانی (ISO) است و انجام ممیزی مراقبتی سال دوم و تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت ٩٠٠١ در این راستا صورت پذیرفته است .

ایشان بیان کرد: گروه ممیزی در جلسه اختتامیه، وضعیت رعایت الزامات استاندارد ایزو را در شرکت بسیار خوب ارزیابی نمود و شرکت آبیاری کرخه و شاوور را حائز شرایط تمدید گواهینامه اعلام کرد.

وی همچنین تصریح کرد: همکاران ما در حوزه های مختلف شرکت به صورت مستمر در حال اجرا و جاری سازی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته هستند و با بروزرسانی و بازنگری دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی، خط مشی شرکت، رفع عدم انطباق‌های سنوات قبلی، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و فرهنگ سازی رعایت این استانداردها در بطن شرکت درجهت کسب رضایت مندی حداکثری ذینفعان تلاش می‌کنند .

گفتنی است ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث و با هدف نظارت بر سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات ایزو انجام می شود.