شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پاکسازی لوله‌های پل ترافیکی رودخانه شاوور در حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “محمد عرب” مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت گفت : به دنبال بازدید از اشل رودخانه شاوور در مقطع روستای شاوور و مشاهده کاهش اشل، بلافاصله از پل ترافیکی بازدید بعمل آمد و مشخص گردید علت افت آب و کاهش اشل رودخانه، گرفتگی شدید لوله های پل ترافیکی می باشد.

وی افزود: بر همین اساس در اقدامی ضربتی، با بکارگیری یک دستگاه بکهول مستقر در روستای شاوور، تمامی لوله‌های پل ترافیکی شاوور پاکسازی شدند که این امر موجب افزایش اشل رودخانه شاوور در پایین دست این پل شد.