شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات لایروبی کانال های KO و KQ در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت : با توجه به وضعیت کانال‌های آبیاری KO و KQ  و نیاز مبرم آنها به لایروبی و با هدف بهبود شرایط انتقال آب به ایستگاه‌های آبیاری طول مسیر، عملیات لایروبی این کانال‌ها آغاز شد.

ایشان بیان کرد : در فاز اول این پروژه که به همت مجموعه معاونت فنی و مهندسی شرکت و پس از انجام بررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم با نماینده سازمان آب و برق خوزستان در حال انجام است، با استفاده از تعداد دو دستگاه بیل‌مکانیکی عملیات رسوب برداری کانال KO آغاز شده و به وسیله‌ی یک دستگاه بولدوزر نیز به صورت همزمان، عملیات تخلیه‌ی رسوب طول مسیر و تسطیح برم کانال انجام خواهد شد.