شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

برگزاری جلسه تعمیرات و نگهداری شبکه ها

سرپرست بهره برداری آبادان در شرکت آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری جلسه‌ تعمیرات و نگهداری شبکه ها با حضور نمایندگان شرکت آبیاری کرخه و شاوور، مدیر جهاد کشاورزی آبادان و نمایندگان تعاونی‌های منتخب مناطق چوئبده، اروند کنار و منیوحی شهرستان آبادان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “قاسم شیر محمدی گفت: این جلسه با پیشنهاد مدیرعامل محترم شرکت آبیاری کرخه و شاوور در جلسه‌ی معاونین و مدیران شرکت با موضوع  تعمیرات و نگهداری شبکه ها مطرح شد.

وی افزود: محل برگزاری جلسه تعمیرات و نگهداری شبکه ها در دفتر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان و با حضور مدیر اجرایی تعمیرات و مسئول مشارکت‌های مردمی شرکت برگزار شد که هدف از برگزاری آن در واقع  ایجاد هماهنگی لازم جهت شناسایی و تعمیر تاسیسات تخریب شده توسط  این تعاونی ها با نظارت شرکت می باشد.

گفتنی است پس از اتمام کار تعمیرات در هر شبکه توسط تعاونی ها، همان شبکه تحویل تعاونی خواهد شد تا به نحوی از تکرار خرابی های بعدی پیشگیری شود.