شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

دستگیری یک سارق در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “فرزاد رفیعی” مدیر حراست و امور محرمانه شرکت گفت: به دنبال تعرضات اخیر به تأسیسات و چند سرقت‌ توسط سارقین در حوزه کارون جنوبی (آبادان-خرمشهر) محدوده فعالیت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، با دستورالعمل های اعلامی دفتر حراست و تلاش صورت گرفته، یک نفر سارق مسلح در عملیات درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی و حراست شرکت در آن حوزه، دستگیر و یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف وی نیز ضبط و تحویل مراجع قضایی داده شد .

وی افزود: تلاش جهت دستگیری سایر همدستان وی ادامه دارد و همچنین از طرف این شرکت شکایت حقوقی لازم تنظیم و ارائه داده شد .