شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۴۰۰

ترمیم خط اصلی آبرسانی به ناحیه عمرانی MD4 در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ “مسعود صادقی میانرودی” مدیر عامل شرکت گفت: به دنبال ایجاد شکستگی در خط لوله اصلی آبرسانی به ناحیه عمرانی MD4 در حوزه کارون جنوبی، واحد تعمیرات این شرکت در اقدام فوری سریعا در محل حاضر شد و نسبت به ترمیم و رفع شکستگی آن اقدام نمود.

وی افزود : این عملیات  شامل چند مرحله از جمله حفاری محل خط لوله به وسیله بیل مکانیکی، تخلیه آب خط و در آخر آب بندی خط لوله بود که با موفیقت به پایان رسید.

گفتنی است با توجه به عمق محل کار گذاری لوله، مدت زمان عملیات حفاری و آب بندی آن به مدت ۳ روز  به طول انجامید.

ترمیم شکستگی خطوط لوله پلی اتیلن ناحیه عمرانی حفار شرقی در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ “حمیدرضا درافشان” مدیر امور اجرایی و نظارت شرکت گفت : در پی کاهش شدید فشار آب در خط لوله RPl_1  ناحیه عمرانی حفار شرقی‌ و کسب اطلاع از طریق واحد بهره برداری حوزه، بازدید های میدانی انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده علت کاهش شدید فشار آب  ایجاد شکستگی در قسمت سه راهی نافی آبگیر تشخیص داده شد.

درافشان بیان کرد: بر همین اساس بلافاصله ضمن انجام هماهنگی های لازم جهت تهیه ماشین آلات و سایر اقلام مورد نیاز، اکیپ تعمیرات خط لوله و شبکه با مراجعه به محل و انجام مراحل حفاری، نسبت به ترمیم و اصلاح شکستگی های خط لوله اقدام نمود .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۳/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« عملیات لایروبی بخشی از کانالهاي خاکي شبکه آبیاری آبادان (KO,KQ,TB)»
 • مدت زمان پیمان : ۲ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب  ۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ و شماره شبا ۲۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ بانک تجارت شعبه گلستان به نام شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه بازدید میدانی : ۱۴۰۰/۶/۲
 • آخرین مهلت انصراف: ۱۴۰۰/۶/۳
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۶/۶
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۶/۷
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 2. بومی بودن
 3. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                                                            اداره قراردادها      

                                                                                            شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور