شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

کانال سلمان در کمترین زمان ممکن ترمیم شد

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از ترمیم فوری کانال سلمان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی مدیرعامل شرکت گفت : در پی تخریب بخشی از برم سمت چپ کانال سلمان توسط افراد ناشناس سیستم آبرسانی به تصفیه خانه آب اهواز با مشکل رو به رو شد .

وی افزود : شرکت آبیاری کرخه و شاوور در اقدام فوری در کمتر از ۲۴ ساعت با استقرار ماشین آلات سنگین و تامین مصالح مورد نیاز، شکستگی در کانال را ترمیم و شرابط انتقال آب به تصفیه خانه آب اهواز را مهیا کرد.