شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

(( اطلاعیه مهم ))

(( شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ))

نظر به اینکه همه ساله در فصل گرما برخی از افراد بدون توجه به علائم  هشدار دهنده و اطلاعیه های  این شرکت در تأسیسات آبرسانی  شبکه های آبیاری کرخه ( دریاچه سد حمیدیه و شبکه های حمیدیه ، قدس ، زمزم و کرخه نور ) ، شاوور ( دریاچه سدهای خیرآباد و شاوور ، رودخانه شاوور و شبکه های مدرن ، تلفیقی و سنتی ) ، دشت آزادگان ( کانال های AMC ، MC1 ، سیفون کرخه و شبکه های کوت ، حمودی ، احمد آباد ، عطابیه ، ابوحمیظه و جلالیه ) و کارون جنوبی ( کانال های مارد ، انتقال آب جزیره مینو ، ولیعصر ، TK – KQ – KO – TB و کانال های جمع کننده زهکش MD  در سطح حوزه ) مبادرت به شنا می نمایند که متأسفانه عموماً با خطرات جانی همراه بوده و صدمات و خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت ، لذا بدینوسیله ضمن هشدار این نکته که این تأسیسات صرفاً برای آبرسانی طراحی شده اند و به هیچ وجه برای شنا و شستشو مناسب نمی باشند ، اکیداً هشدار داده می شود که شنا و شستشو در این قبیل کانالها  و تأسیسات مربوطه ممنوع می باشد ، بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار ، هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود .

 

روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور