شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات ضربتی انسداد کانال انتقال آب شهیدچمران انجام شد

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از اتمام موفقیت آمیز عملیات انسداد کانال انتقال آب شهید چمران و پایداری تامین آب شرب در کلان شهر اهواز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ مسعود صادقی میانرودی گفت: عملیات انسداد کانال انتقال آب شهید چمران، کیلومتر ۵٠٠+٢٧  با استفاده از چند دستگاه کمپرسی، لودر و بیل مکانیکی و احداث بند خاکی با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: انجام این برنامه مهم و ضروری در راستای اجرای مصوبات ابلاغ شده از سوی شورای تأمین شهرستان های اهواز و حمیدیه در راستای تاکید مدیریت بحران استانداری خوزستان و به دستور مدیرعامل محترم  سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: از سال ۱۳۸۸ برنامه تأمین آب تصفیه خانه کلان شهر اهواز در ایستگاه دغاغله از طریق انتقال آب رودخانه کرخه به کانال شهید چمران و ایستگاه مذکور در حال انجام است.

وی ادامه داد: در سنوات اخیر، بخشی از آب مازاد قابل برنامه ریزی جهت کشت های فصلی به مسیر پایین دست در مجرای کانال سلمان هدایت می شد که به دلیل شرایط خشکسالی اخیر، این موضوع منتفی و مسیر انتقال آب مسدود شد.

گفتنی است حال حاضر حجم آب اندکی برای تامین آب احشام و نیاز های زیست محیطی جاری می باشد.