شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ترمیم و رفع نشتی سیفون کانال pc24

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور “یاسین دامک” مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه شرکت اظهار داشت : با توجه به مشکلات بوجود آمده ناشی از نشت آب از سیفون کانال pc24 در محل تلاقی با جاده حمیدیه-سوسنگرد به سطح آسفالت و نشست در سطح آسفات و زمین مجاور و بوجود آمدن ترک در سطح جاده، عملیات ترمیم و رفع نشتی سیفون مذکور با پایان فصل کشت زمستانه و خاموش شدن ایستگاه پمپاژ جلالیه در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود : با توجه به عدم امکان قطع جاده مذکور و انجام عملیات ترمیم به صورت حفاری باز مقرر شد تا نسبت به خشک نمودن سیفون و آببندی درزهای لوله ها از داخل با استفاده از مواد آببندی آنی گیر و ماستیک پلی یورتان تک جزئی اقدام شود  که این عملیات با احداث بندهای خاکی در بالادست و پایین دست جهت تخلیه آب در سیفون در حال انجام است.

دامک بیان کرد : عملیات پمپاژ تا زمان تخلیه کامل آب داخل سیفون و آبهای زیر سطحی منطقه که پس از خالی کردن سیفون به داخل آن زهکش می شود ادامه خواهد یافت و پس از اطمینان از خشک شدن کامل درزها نسبت به پاکسازی و سپس آببند نمودن آنها با مواد اقدام خواهد شد .