شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اخذ گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات پایه ۱ توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت : اخذ گواهینامه  صلاحیت ارائه خدمات پایه (۱) در زمینه بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدها می باشد که شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور جهت انجام خدمات تخصصی بهره برداری و نگهداری از سدهای استان آمادگی لازم را دارد.

وی افزود : با همت و تلاش مستمر عوامل فنی ، بهره برداری و مدیریتی اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای شرکت  آبیاری کرخه و شاوور از سوی هیئت تشخیص صلاحیت شرکت مدیریت منابع آب ایران تائید و به مدت دو سال تمدید شد.