شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۹

پایان عملیات پاکسازی و رفع گرفتگی دریچه های سردهانه نهر لشکرآباد در حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور،  عملیات پاکسازی و رفع گرفتگی دریچه های سردهانه نهر لشکرآباد در اقدامی ضربتی توسط پرسنل پرتوان بهره برداری حوزه مرکزی شرکت با موفقیت به پایان رسید .

Continue reading

پلمپ موتور تلمبه های غیر مجاز انهار سلائمی و لشکر آباد در حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت ، در پی نصب تعدادی موتور تلمبه غیر مجاز بر روی انهار سلائمی و لشکر آباد ، پرسنل بهره برداری این حوزه با همکاری واحد حراست و گروه حقوقی  و با حضور نیروی انتظامی منطقه آهودشت و سید عباس ، بر اساس احکام اخذ شده از دادگاه شهر شاوور ، موفق به پلمپ آنها و ممانعت از برداشت غیر مجاز آب از طریق این انهار شدند .

Continue reading