شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

شرایط تخلیه ثقلی زهکشهای اصلی در مناطق سبهانیه و شاکریه فراهم شد .

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از فراهم شدن شرایط تخلیه ثقلی زهکشهای اصلی در مناطق سبهانیه و شاکریه خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، “مسعود صادقی” با اشاره به  افزایش تراز آب رودخانه کرخه در انتهای زمستان  ۱۳۹۸ گفت : بمنظور پیشگیری از جریان معکوس آب رودخانه کرخه به درون زهکش ها ی اصلی در مناطق سبهانیه و شاکریه در حوزه کرخه جنوبی ، محل تخلیه زهکش ها به وسیله خاک ریزی مسدود گردید .

ایشان بیان نمود که در۱۶ فروردین ماه سال جاری با روند کاهش دبی رودخانه کرخه ، عملیات بازگشایی مسیر انتهایی زهکش های مذکور انجام و تخلیه زه آب در حال حاضر به صورت ثقلی صورت می پذیرد .

وی تصریح کرد : بر همین اساس ، موتور پمپ های سیار منصوبه در منطقه به منظور دفع زه آب اراضی کشاورزی نیز ، جمع آوری گردید .