شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

دهانه آبگیر ایستگاه پمپاژ دارخوین، توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور لایروبی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از معاونت فنی و مهندسی شرکت ، با توجه به تجمع لای در دهانه آبگیر ایستگاه پمپاژ دارخوین و ضرورت لایروبی آن ،  به رغم شرایط نامساعد پیش آمده و به دلیل افزا‌یش تراز آب رودخانه کارون ،  پرسنل عملیاتی شرکت موفق شدند در شرایط خاص رودخانه و صعوبت اجرایی ، با تدبیر و تلاش ، بخشی از دهانه آبگیر را لایروبی و ورود آب به سازه ایستگاه را تسهیل نمایند .

عبداله عساکره در ادامه بیان کرد ؛ تصمیم گیری در خصوص فاز تکمیلی این عملیات ،  پس از کاهش دبی رودخانه انجام خواهد شد .

شایان ذکر است این عملیات به منظور تسهیل در آبگیری ایستگاه پمپاژ مورد نظر ، بهره برداری بهینه از آن و همچنین تامین حقابه تالاب شادگان صورت می پذیرد .