شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازديد مديرعامل شرکت آبياري کرخه و شاوور و مدير دفتر پژوهش‌هاي کاربردي سازمان از گلخانه‌هاي طرح پژوهشي” ارزيابي روش‌هاي آبياري چگالشي و تقطيري در بسترهاي شن، باگاس و پرلايت در گلخانه‌هاي کوچک در اهواز”

“مسعود صادقي ميانرودي” مديرعامل شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور، “جواد احديان” و خانم “پورآصف” مدير و رئيس‌گروه شبکه‌هاي آبياري دفتر پژوهش‌هاي کاربردي سازمان از گلخانه‌هاي طرح پژوهشي ” ارزيابي روش‌هاي آبياري چگالشي و تقطيري در بسترهاي شن، باگاس و پرلايت در گلخانه‌هاي کوچک در اهواز” بازديد نمودند.

 به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “سيد حسن هاشمي” رئيس‌گروه آموزشي و پژوهشي شرکت با اعلام خبر فوق گفت: طرح مذکور از قراردادهاي پژوهشي جاري منعقد شده بين شرکت و دانشگاه شهيد چمران اهواز است که مجري آن ” سعيد برومند نسب” عضو هيئت‌علمي دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز مي‌باشد.

وي افزود: هدف از اين طرح پژوهشي، مطالعه درباره روش‌هاي نمک‌زدايي از آب با استفاده از انرژي تجديدپذير خورشيد به منظور آبياري گياهان در شرايط آب و هوايي ايران و به ويژه استان گرم و مرطوب خوزستان به دليل فراوان بودن انرژي خورشيد و آبهاي سطحي شور و لب‌شور فراوان و با کيفيت پايين مي‌باشد. همچنين در اين طرح درصد تأمين نياز آبي گياهان در گلخانه‌ها توسط آب‌شيرين توليدي در تقطيرگرهاي خورشيدي پروژه بررسي مي‌گردد.

ايشان ضمن اعلام پيشرفت فيزيکي ۷۵ درصدي طرح اظهار داشت: مديرعامل شرکت آبياري کرخه و شاوور و مدير دفتر پژوهش‌هاي کاربردي سازمان در اين بازديد از نزديک در جريان روند پيشرفت اين پروژه پژوهشي قرار گرفتند.

هاشمي ادامه داد: طرح پژوهشي ياد شده تا پايان شهريور ماه سال جاري به اتمام مي‌رسد.