شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

کانال شهید چمران آماده آب اندازی و بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از آمادگی آب اندازی در کانال شهیدچمران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” با اشاره به تخریب های بوجود آمده در کانال چمران بر اثر وقوع سیلاب های اخیر، از اتمام تعمیر و بازسازی این کانال و آمادگی آن جهت آب اندازی خبر داد.

وی با بیان این که عوامل اجرایی شرکت بهره برداری کرخه و شاوور، با بکارگیری ۲ دستگاه بیل مکانیکی ، ۲دستگاه لودر، ۵ دستگاه کمپرسی و ۱ دستگاه غلتک، موفق به ترمیم خرابی های موجود در کانال شدند تصریح کرد:  این کانال، علاوه بر انتقال آب کشاورزی، در شرایط خاص، بخشی از آب مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب اهواز را تامین می نماید.