شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات مساحی کشت تابستانه سال ۹۷ در سطح شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور

عملیات مساحی کشت تابستانه سال ۹۷ شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور آغاز گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت ، “یعقوب کرمی” مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور اعلام نمود : عملیات مساحی فصل تابستان امسال در سطح شبکه های تحت پوشش این شرکت در قالب ۶ گروه مساح شامل سه گروه در حوزه کرخه جنوبي و سه گروه در حوزه مرکزي آغاز شده است .

همچنین ايشان مدت زمان پیش بینی شده جهت انجام این عملیات را ۲ ماه دانست و محصولات کشت شده را خيار ، لوبيا ، هندوانه ، شلتوک ، کنجد ، ماش و خربزه معرفي نمود.

وی هدف از مساحی سطح زیر کشت در اراضي شبکه های تحت پوشش این شرکت را تعین نوع کشت و میزان آب بهاء مشترکین و نيز تحقق درآمد تعهدي شرکت از فروش آب عنوان نمود.