شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

برگزاری جلسه مشارکتهای مردمی به منظور توجیه مدیران تعاونی های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور

جلسه مشارکتهای مردمی به منظور آگاهی مدیران تعاونی های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور و توجیه مراحل عقد توافقنامه سه جانبه با هدف فروش و تحويل حجمي آب زراعي برگزار گردید .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، در راستاي اجراي سياست هاي کلان اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر توسعه مشارکت مردم و کاهش تصدي گري دولت و در پي آمد سياست هاي مشارکتي سازمان آب و برق خوزستان و تاکيد مديرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، جلسه اي به منظور آگاهي مديران تعاوني هاي تحت پوشش فعاليت شرکت آبیاری کرخه و شاوور در حوزه هاي کرخه جنوبي ، مياني و کارون جنوبي (آبادان و خرمشهر) و توجيه مراحل عقد توافقنامه سه جانبه با هدف فروش و تحويل حجمي آب زراعي با هماهنگي دفتر مشارکتهاي مردمي سازمان ، مديريت تعاون روستايي استان و معاونت مشارکتهاي مردمي شرکت در سالن همايش بين المللي سازمان آب و برق خوزستان برگزار گرديد.