شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اخذ گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ، گواهینامه صلاحیت بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدها به شرکت آبیاری کرخه و شاوور به مدت دو سال اعطا گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، “یعقوب کرمی” مدیرعامل شرکت با اعلام این خبر گفت: این شرکت با توجه به تنوع فعالیت ها در بخش سد، شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز ظرفیت نیروی انسانی و تجارب موجود پس از پیگیری های مکرر این شرکت موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها شد.

ایشان افزودند : بر اساس مفاد این گواهینامه شرکت کرخه و شاوور برای انجام خدمات بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدها در پایه (۱) دارای صلاحیت بوده ، که می تواند همزمان حداکثر (۷) سد در گروه (الف) را با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه تشخیص صلاحیت بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدها ، مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد .