شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

قدرداني کشاورزان و شوراي اسلامي شهر الهائي از مديرعامل شرکت آبياري کرخه و شاوور

کشاورزان و شوراي‌اسلامي شهر الهائي با ارسال لوح‌سپاس از سعي و تلاش و پيگيري‌هاي مستمر مديرعامل شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور در انجام خدمت‌رساني به کشاورزان منطقه تقدير و تشکر نمودند.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور، در اين لوح سپاس  که به امضاء “قاسم فاضلي” رئيس شوراي اسلامي شهر الهائي رسيده به نمايندگي از کشاورزان شهرالهائي از حسن همکاري و زحمات بي‌شائبه آقاي”يعقوب کرمي” مديرعامل شرکت، به منظور تأمين حقابه تابستانه کشاورزان شهر الهائي قدرداني شده است.