شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

معاونت فنی و مهندسی

حوزه فنی و مهندسی با دارا بودن سه زیر مجموعه دفتر فنی ، گروه سنحش کشت و سنجش آب وامور نقشه برداری و GIS  در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور فعالیت می کند. بخشی از وظایف این معاونت عبارت است از :

 • برنامه ریزی و کنترل سنجش کمی و کیفی آب در سطح شبکه های تحت پوشش .
 • برنامه ریزی و کنترل سنجش کشت ( مساحی ) در سطح شبکه های تحت پوشش .
 • بررسی های فنی موارد مطروحه درون و برون سازمانی .
 • تهیه و تدوین گزارشات فنی موردی .
 • کاربرد تصاویر ماهواره ای در زمینه های مختلف شرکت .
 • استقرار سیستم GIS در زمینه های کاربردی مختلف .
 • به روز آوری اسناد فنی ( آرشیو )
 • بررسی ، کنترل و ارزیابی تحویل و تحول شبکه های جدید الاحداث .
 • طراحی و تهیه اسناد ابنیه های فنی مورد نیاز .
 • مشارکت در تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی .
گروه بررسی های فنی
 • انجام بازرسی های فنی از شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت و تهیه ی گزارشات مربوطه.
 • تهیه و تنظیم گزارشات کارشناسی با توجه به درخواست متقاضیان درون و برون سازمانی و ارائه راه کارهای فنی و اجرائی .
 • بررسی و مطالعه ی گزارشات موجود از شبکه ها و بروز رسانی گزارشات فنی شبکه های تحت پوشش .
 • بررسی نقشه های موجود از شبکه ها و بروز رسانی آنها .
 • پیگیری و اقدام در خصوص مجوزهای فنی صادر شده از معاونت محترم حفاظت و بهره برداری از منابع آب
 • تهیه ی گزارشات فنی به تقاضای مدیریت شرکت .
 • همکاری با سایر واحدهای شرکت .
 • همکاری مستمر با دفتر فنی معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
 • مطالعه ، بررسی و بروز رسانی دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از سازه های موجود در شبکه ها .
 • حضور در جلسات درون و برون سازمانی به تشخیص معاونت محترم فنی و مهندسی.
آرشیو اسناد فنی
 • ثبت و نگهداری از اسناد و مدارک فنی شبکه ها در آرشیو فنی .
 • مطالعه و بررسی اسناد و نقشه های موجود و تلاش در جهت تکمیل و رفع نواقص آرشیو .
 • اجرای طرح مکانیزاسیون آرشیو اسناد فنی با هدف دیجیتالی نمودن اسناد ، مدارک و نقشه ها .
 • پیگیری و اقدام در جهت اخذ نقشه ها و گزارشات مرتبط با شبکه های تازه تحویل .
گروه سنجش آب و زه آب
 • اندازه گیری دبی ورودی و خروجی کانالها و زهکشها .
 • تهیه و تنظیم گزارشات بیلان آب روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه .
 • اندازه گیری فاکتورهای کیفی آبهای سطحی و زیر سطحی بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه .
 • اندازه گیری و قرائت تراز آبهای زیر سطحی .
 • پیگیری عملیات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری جریان .
 • همکاری مستمر با گروه اندازه گیری های جریان آب کارفرما در موارد مورد تقاضا .
آخرین خبر های حوزه فنی و مهندسی

بهره برداری شبکه آبیاری حمیدیه است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

اقدامات پیشگیرانه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در مقابله با سیلاب های احتمالی

سرپرست معاونت تعمیرات و فنی مهندسی شرکت کرخه و شاوور ، از اقدامات انجام شده برای مقابله با سیلاب احتمالی در حوضه مرکزی( شاوور) خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور؛ ”رضا عبدالشاه نژاد” با بیان این خبر که در مجموع تا کنون بالغ بر ۱۶۸ […]

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان آب می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

عملیات آماده سازی و آبشویی مقطع انتهایی کانال KQ در شبکه آبیاری آبادان

معاون تعمیرات و فنی مهندسی شرکت آبیاری کرخه و شاوور آماده سازی و آبشویی مقطع انتهایی کانال KQ از شبکه آبیاری آبادان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ عبدالله عساکره گفت: فازهای شش گانهٔ این پروژه عملیات آماده سازی کانال KQ  با هدف آبشویی […]

بهره برداری شبکه آبیاری وزارت نیرو است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان وزارت نیرو می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

ترمیم آبگیر LF2 در ناحیه عمرانی KQ5

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، “عبدالله عساکره” معاونت فنی و مهندسی شرکت گفت: پس از افت شدید آب به دلیل تخریب آبگیر LF2 در ناحیه عمرانی KQ5 و پیگیری کشاورزان محترم در این خصوص شرکت آبیاری کرخه و شاوور در اقدامی فوری عملیات بازسازی و تعمیر این آبگیر […]

بهره برداری شبکه آبیاری وزارت نیرو است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .شاوور شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

نشانه گذاری و پیاده سازی اشل بر روی پل بتنی در شبکه آبیاری تلفیقی کرخه نور واقع در حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “رضا عبدالشاه نژاد” مدیر دفتر فنی شرکت گفت : یکی از معضلات شبکه های آبیاری، سرقت اشل‌های فلزی کانال ها و مجاری شبکه‌ها می باشد که موجب اخلال در عملیات بهره برداری و توزیع آب می شود. وی افزود : […]

بهره برداری شبکه آبیاری اهواز است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان اهواز می باشد .الهایی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

برگزاری دوره آموزشی هیدرومتری پایه در شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور “رضا عبدالشاه نژاد” مدیر دفتر فنی شرکت گفت : با هماهنگی واحد آموزش “دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت” شرکت، دوره آموزشی تخصصی هیدرومتری پایه ویژه کارشناسان گروه سنجش آب و زه آب در دفتر فنی شرکت آبیاری کرخه و شاوور […]