شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اتمام پروژه فنس گذاری اطراف دریاچه سد انحرافی شاوور

رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، از تکمیل و اتمام پروژه فنس گذاری اطراف دریاچه سد انحرافی شاوور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور “محمد عرب” با بیان این مطلب افزود ؛ به دلیل مجاورت دبستان گل نرگس روستای محل (روستای سد شاوور) با سد انحرافی شاوور ، به منظور بالا بردن هر چه بیشتر سطح ایمنی دانش آموزان ، اطراف سر دهانه نهر آسیاب (نهر انشعابی سمت چپ) فنس گذاری گردید.

وی در ادامه اظهار نمود باتوجه به اینکه این محدوده در مسیر تردد دانش آموزان می باشد بنابراین با تلاش و همت پرسنل ” نگهداری و تعمیرات”  و همیاری پرسنل بهره بردای حوزه مرکزی ، فنس گذاری و ایمن سازی گردید.

لازم به ذکر است پروژه فنس گذاری اطراف دریاچه سد شاوور و سر دهانه نهر لشکر آباد (نهر انشعابی سمت راست دریاچه سد) در سال های  گذشته انجام شده بود که در مرحله آخر این پروژه ، اطراف سر دهانه نهر آسیاب نیز فنس گذاری گردید .