شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تأمین آب پایدار اراضی انتهای شبکه کوثر در حوضه مرکزی

مدیرعامل شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری کرخه و شاوور سازمان آب و برق خوزستان از تامین آب پایدار اراضی انتهای شبکه کوثر در شاوور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ؛ مسعود صادقی ضمن اعلام این خبر گفت: تامین آب پایدار اراضی انتهای شبکه کوثر با اعمال جایگزینی پمپ های ۲۰۰ کیلو وات به جای ۱۳۰ کیلو وات توسط واحد تعمیرات حوضه مرکزی انجام شد.

صادقی افزود: تنظیمات انجام شده بر روی آمیل ها و دریچه های سردهانه کانال ها توسط کارکنان واحد بهره‌برداری در چند روز گذشته موجب شد تا آب منطقه الباجی در انتهای شبکه به خوبی تأمین گردد .