شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بهینه سازی انشعاب های سرخط فشار متوسط ایستگاه پمپاژ مارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از بهینه سازی انشعاب های سر خط فشار متوسط ایستگاه پمپاژ مارد خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی گفت: با توجه به لزوم کارکرد ایستگاه پمپاژ مارد آبادان با تمام ظرفیت طی چند ماه اخیر و فرسودگی کت اوت فیوزهای سرخط این تاسیسات ،  آمار قطع برق بالا رفته و باعث اخلال در عملکرد ایستگاه گردید .

وی افزود:  ضمن هماهنگی صورت گرفته توسط پرسنل تعمیرات حوزه کارون جنوبی تعداد هفت عدد از کت اوت فیوزها تعویض گردید.