شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

دیوار بتنی ایجاد شده در کانال k3 شبکه آبیاری کوثر، توسط پرسنل بهره برداری حوزه مرکزی شرکت کرخه و شاوور تخریب شد

مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیارری کرخه و شاوور از تخریب دیوار بتنی ایجاد شده توسط متخلفین، در کانال k3 شبکه آبیاری کوثر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیارری کرخه و شاوور ؛ محمد عرب گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی پرسنل اداره بهره برداری کوثر، مبنی بر احداث دیواره بتنی بعنوان “سده” در کانال k3، سریعا دستور تخریب و جمع آوری کامل دیواره داده شد که بلافاصله در اقدامی ضربتی توسط پرسنل پرتلاش میرآب و کارشناسان شبکه آبیاری کوثر این دیواره تخریب و بقایای آن از درون کانال جمع آوری گردید.

گفتنی است شناسایی متخلفان در حال بررسی بوده که سریعا گزارش تخلف صادر خواهد شد.