شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ایستگاه پمپاژ محیط زیست با ظرفیت پنج مترمکعب در ثانیه فعال شد

مدیر بهره برداری حوزه کارون جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از تعمیر اساسی دو دستگاه پمپ ۹۰ کیلوواتی برکه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، شهاب محمودی گفت: به همت پرسنل تعمیرات حوزه کارون جنوبی و همکاری واحد پشتیبانی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، بعد از تعمیر اساسی دو دستگاه پمپ ۹۰ کیلوواتی برکه و نصب و راه اندازی آنها در چاهک شماره دو و چهار، این ایستگاه با ظرفیت پنج متر مکعب در ثانیه فعال گردید.

وی افزود: این ایستگاه به ایستگاه پمپاژ محیط زیست معروف است که جهت انتقال آب رودخانه کارون به سمت تالاب شادگان با هدف تامین حقابه مورد نیاز این تالاب و رفع مشکلات زیست محیطی آن فعالیت می کند.