شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

رفع مشکل تامین آب کشاورزان انتهای کانال K8 شبکه کوثر

مشکل تامین آب کشاورزان انتهای کانال K8 شبکه کوثر رفع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” مدیرعامل شرکت با اشاره به کاهش دبی آب در انتهای کانال K8 شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی شرکت گفت: بلافاصله جلسه‌ای با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم  در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات تامین آب کشاورزان این کانال برگزار شد.

در این جلسه که در حوزه مرکزی و با حضور مدیر حوزه و معاونت بهره برداری شرکت و جمعی از نمایندگان کشاورزان این کانال برگزار شد، پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، با قید فوریت نسبت به انجام عملیات جوشکاری و‌ تنظیم دریچه‌های طول مسیر کانال K8 اقدام شد، که این موضوع می تواند مشکلات تامین آب اراضی کشاورزان محدوده انتهای مسیر این کانال را مرتفع نماید .

گفتنی است کانال k8 در شبکه کوثر حوزه مرکزی شرکت واقع شده و دارای سطحی معادل ۱۴۰۰ هکتار ، طولی برابر ۹ کیلومتر و همچنین تعداد ۲۳ آبگیر یا دریچه می باشد.