شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان لایروبی سد های شاوور و خیرآباد در حوزه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” مدیرعامل شرکت با اشاره به محدودیت منابع آبی و لزوم مدیریت هر چه مطلوب‌تر توزیع آب جهت تامین آب اراضی زراعی گفت: در اقدامی فوری، کانال‌ها، انهار شبکه، دریاچه‌های سد شاورر و سد خیرآباد توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور لایروبی شد.

وی افزود: در پی این اقدام شاهد افزایش دبی آب ورودی به مجاری و انهار شبکه شاوور بودیم که می‌تواند گامی موثر در جهت تامین آب کشت‌های پاییزه و زمستانه کشاورزان این مناطق به شمار آید .

گفتنی است سد خیرآباد و سد شاوور از نوع انحرافی بوده و جز اولین سد های استان خوزستان می باشند.