شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

معاینات ادواری سلامت شغلی در شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور انجام شد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از پایان معاینات و آزمایشات ادواری سلامت شغلی پرسنل این شرکت در سال ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مدیریت فنی متخصص طب کار مؤسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان و زیر نظر کارشناسان مراکز بهداشت استان خبر داد :

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت: این معاینات طبق برنامه زمان‌بندی شده در ۴ مرحله برای بالغ بر ۵۰۰ نفر از کارکنان ستاد، حوزه‌های مرکزی، کرخه‌جنوبی و کارون‌جنوبی، شامل تست خون، شنوایی سنجی، بینایی‌سنجی، نوارقلب و مصاحبه بهداشت حرفه‌ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ آغاز و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به اتمام رسید.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از نیروی کار و ارتقاء سلامت کارکنان، انجام آزمایشات و معاینات ادواری پرسنل گامی مهم در جهت تشخیص بیماری های ناشی از کار و اجرای غربالگری و پیشگیری و درمان به موقع آنها می باشد.

گفتنی است معاینات و آزمایشات ادواری طب کار، مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی می بایست به شکل دوره ای و هر سال یک بار برای کلیه‌ی شرکت‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شود.