شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انشعاب غیر مجاز حفر شده از نهر لشکر آباد مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ،” سید بهزاد شتاب بوشهری”  معاون بهره برداری شرکت گفت: به دنبال ایجاد انشعاب غیر مجاز حفر شده از نهر لشکر آباد در حوزه مرکزی شرکت، در اقدامی فوری و با هدف ممانعت از برداشت غیر مجاز آب، انشعاب مذکور مسدود شد.

وی افزود: بر اساس بازدیدهای روزانه پرسنل حوزه مرکزی شرکت از مسیر نهر لشکرآباد در شبکه آبیاری شاوور و گزارشات ارسال شده، مشخص شد تعدادی از کشاورزان، بدون هماهنگی و کسب مجوز های لازم، با حفر نهر و اتصال آن به نهر لشکرآباد، قصد برداشت غیرمجاز آب از این نهر را دارند که بلافاصله پس از انجام هماهنگی‌های لازم، پرسنل واحد بهره برداری حراست و حریم بانی حوزه وارد عمل شدند و در اقدامی ضربتی به وسیله دستگاه لودر شبکه، این انشعاب غیر مجاز را  مسدود نمودند.

در ادامه بیان کرد: بر همین اساس و با توجه به قوانین و مقررات موجود و البته رعایت حق آبه کشاورزان محترم نهر لشکر آباد، تذکرات لازم به این کشاورزان در خصوص عدم تکرار تخلف داده شد.