شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

لایروبی کانال ها ، زهکش ها و انهار سنتی شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور

مدیرعامل شرکت از تسریع روند عملیات لایروبی کانال ها، زهکش ها و انهار سنتی شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه و زمستانه خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت: با توجه به در پیش بودن فصل کشت پاییزه و زمستانه که کشت غالب در منطقه می باشد، لایروبی کانال ها، زهکش‌ها و انهار سنتی تحت پوشش، در دستور کار فوری این شرکت قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی و اولویت بندی صورت گرفته در ابعاد مختلف، شامل کانال KO آبادان، زهکش‌های شبکه زمزم، کانال‌های شبکه دژ و بخشی از کانال‌ها و زهکش‌های شبکه مدرن حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی و همچنین لایروبی زهکش‌های شبکه کوثر، بخشی از کانال‌های شبکه مدرن شاوور ، بخشی از کانال‌های شبکه کوثر و نیز لایروبی دریاچه سدهای انحرافی شاوور و خیر آباد در حوزه مرکزی، با استقرار ۱۴ دستگاه بیل مکانیکی عملیات لایروبی در حال انجام می باشد.

گفتنی است جهت انجام این عملیات ضربتی، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار مالی در نظر گرفته شده و پیش بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده به پایان برسد.