شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور پس از بازدید ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری کوثر شرایط بهره برداری و آبشستگی های اطراف این ایستگاه را مورد بررسی قرار داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت: این بازدید با هدف بررسی مشکلات کشاورزان منطقه الباجی تحت پوشش شبکه کوثر انجام شد.

وی افزود: کشاورزان محترم منطقه با بیان مسائلی از قبیل توزیع آب، لایروبی کانال ها و ترمیم شکستگی کانال های فرعی، انتظارات خود را در این خصوص مطرح کردند.

ایشان ضمن تشریح شرایط خشکسالی و کمبود منابع و ذخایر آبی و لزوم رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات توزیع عادلانه آب از سوی کشاورزان، از نمایندگان آنان خواست تا شرکت را در جهت تحقق انتظارات و خواسته‌های کشاورزان یاری کنند .