شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ترمیم خط اصلی آبرسانی به ناحیه عمرانی MD4 در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ “مسعود صادقی میانرودی” مدیر عامل شرکت گفت: به دنبال ایجاد شکستگی در خط لوله اصلی آبرسانی به ناحیه عمرانی MD4 در حوزه کارون جنوبی، واحد تعمیرات این شرکت در اقدام فوری سریعا در محل حاضر شد و نسبت به ترمیم و رفع شکستگی آن اقدام نمود.

وی افزود : این عملیات  شامل چند مرحله از جمله حفاری محل خط لوله به وسیله بیل مکانیکی، تخلیه آب خط و در آخر آب بندی خط لوله بود که با موفیقت به پایان رسید.

گفتنی است با توجه به عمق محل کار گذاری لوله، مدت زمان عملیات حفاری و آب بندی آن به مدت ۳ روز  به طول انجامید.