شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

موتور تلمبه های غیر مجاز محدوده‌ی کانال چمران در حوزه کرخه جنوبی جمع آوری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور مسعود صادقی مدیرعامل شرکت گفت: در پی خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان مبنی بر عدم کشت محصولات پر مصرف در فصل جاری و همچنین حسب دستور قضایی دادستان محترم شهرستان حمیدیه، تعداد پنج دستگاه موتور تلمبه‌ی غیر مجاز محدوده‌ی کانال چمران جمع آوری شد  .

این اقدام توسط پرسنل حوزه کرخه جنوبی در معیت ضابطین قضائی، عوامل انتظامی و با حضور نورالدین بازگیر معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان و مسعود صادقی مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور به انجام رسید.

شایان ذکر است در همین ارتباط تعداد پنج نفر از معارضین حاضر در محل که قصد اخلال در اجرای مقررات و  دستورات قضایی را داشتند توسط ضابطین قضایی جلب و روانه‌ی محاکم قضایی شدند.