شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید‌ مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از تاسیسات حوزه کارون جنوبی

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاور جهت کنترل و نظارت بر روند اجرای پروژه ها از تاسیسات حوزه کارون جنوبی بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ “مسعود صادقی میانرودی” مدیر عامل شرکت در این بازدید ها از ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ با هدف کنترل وضعیت آماده به کاری این تاسیسات و نظارت بر اجرای عملیات لایروبی کانال مکش آنها و همچنین پروژه‌ی احداث بند خاکی با هدف انسداد رودخانه‌ی کارون در مقطع مارد دیدن کردند و از نزدیک در جریان مسائل موجود و روند اجرای این پروژه ها قرار گرفتند .

شایان ذکر است عملیات احداث بند خاکی در مقطع مارد ، به منظور انسداد رودخانه کارون و در مرحله‌ی بعد رها سازی آب از سد گتوند به صورت موجی با هدف پس زدن آب های شور در محدوده‌ی مارد و خرمشهر در حال انجام می باشد .

همچنین عملیات لایروبی کانال مکش تاسیسات مارد و طره بخاخ توسط شرکت صبا به عنوان پیمانکار پروژه با استفاده از شناور کاترساکشن های ۱۲۰۰ و  ۳۵۰۰ در حال انجام می باشد.

در پایان این بازدید ها هماهنگی های لازم جهت پیشرفت پروژه از سوی مدیر عامل شرکت با نماینده کارفرما، معاونت شبکه های آبیاری ، مدیرعامل شرکت صبا، معاونت حفاظت و بهره برداری و معاونت مطالعات سازمان آب و برق خوزستان بعمل آمد.