شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان عملیات لایروبی مقطعی کانال TB و KQ در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “عبدالله عساکره” معاونت فنی و مهندسی شرکت گفت : درپی بروز اخلال در آبرسانی به مقاطع انتهایی کانال چویبده و ایجاد اخلال در سیستم هیدرولیکی سازه آویس که در نهایت باعث عدم آبرسانی مستمر به اراضی ۱۴۰۰  هکتاری TB1و TB2 چویبده شده بود و از سوی دیگر  کاهش تراز آب در  محل آبگیری ایستگاه های KQ2 و KQ3  در کانال آبیاری KQ  که باعث کاهش ساعت  استارت  هر دو ایستگاه و پیگیری مستمر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان شده بود، واحد بهره برداری شبکه آبیاری آبادان و اداره تعمیرات حوزه، پس از انجام کارشناسی های متعدد ، علت بروز این موارد را تجمع حجم رسوب و تراکم نی زار اعلام کرد.

وی افزود : بر همین اساس بلافاصله ضمن هماهنگی و کسب مجوز لازم  از کارفرما ، انجام عملیات لایروبی در دستور کار شرکت قرار گرفت.

ایشان بیان کرد : انجام این عملیات ها در دو مقطع ذکر شده و همزمان انجام شد که در مقطع  لایروبی کانال TB در مرحله اول لایروبی این کانال، از مقطع سراهی TK و TB تا کالورت جاده چویبده به طول ۵ کیلومتر ۵۰ متر  و در مرحله دوم از مقطع کالورت جاده تا سراهی  کانالTB1 و TB2به طول ۳ کیلومتر ۵۰ متر و در مجموع  ۹ کیلومتر لایروبی شد و هم چنین در کانال KQ  نیز از ایستگاه آبیاری KQ2 تا ایستگاه KQ3 به طول  ۳ کیلومتر و ۱۰۰ متر  انجام شد که در پی انجام  این عملیات که برداشت رسوب قابل توجهی را به همراه داشت، تراز آب در کانال های TB و KQ اصلاح شد و همچنین مقاطعی که دچار مشکل برداشت شده بودند نیز به حالت استاندارد  و اولیه بازگرداننده شد.