شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان عملیات ایمن سازی پل پاسارگاد در حوزه آبادان و اروند کنار

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت : این پل به طول۱۲۰ متر بر روی کانال مارد و در کیلومتر ۱۵ اتوبان آبادان- اهواز واقع شده و مسیر اصلی دسترسی به بندر کشتیرانی و شهرک های صنعتی خرمشهر  و آبادان می باشد که بدلیل عدم وجود حفاظهای مناسب ناشی از سرقت های مکرر، همواره از نقاط مستعد جهت بروز تصادفات و حوادث ناگوار بوده است.

وی افزود: با پیگیری های مستمر و هماهنگی بعمل آمده با دادگستری و اداره راه و ترابری شهرستان خرمشهر، عملیات ایمن سازی پل مذکور  با سطح ایمنی مورد قبول وزارت راه وترابری شامل اجرای دیواره های  بتنی مسلح درجا، در مدت زمان ۴۰ روز و با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال با موفقیت به اتمام رسید.

شایان ذکر است حسب توافقات بعمل آمده، از طرف ‌دادگستری شهرستان خرمشهر مراحل انتقال مسولیت و نگهداری از پل مذکور به اداره راه و ترابری شهرستان خرمشهر در حال انجام می باشد.