شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات ترمیم آبشستگی‌های شبکه آبیاری آبادان و اروندکنار

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی‌میانرودی” مدیرعامل شرکت اظهار داشت ؛ با توجه به وقوع تعدادی از آبشستگی‌ها در محدوده کانال‌های آبیاری و زهکشی شبکه آبیاری آبادان، مقطع انتهایی کانال KQ و خروجی  ایستگاه‌های زهکشیKQ1/2, KQ2/3,KQ4,KQ5/6,KQ7/8 که بر اثر گذشت زمان و تاثیر جریان‌های جزر و مد رودخانه اروند به وجود آمده‌اند، عملیات اجرایی ترمیم آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود : این کار مهم و ضروری با هدف پیشگیری از افزایش آبشستگی‌ها ‌و همچنین ممانعت از ایجاد اخلال در سیستم انتقال و توزیع آب و همچنین دفع زه‌آب‌ها، با قید فوریت در حال انجام است.

صادقی میانرودی بیان کرد : این عملیات اجرایی پس از ‌انجام‌ بازدیدهای میدانی و بررسی‌های فنی و کارشناسی لازم آغاز شده است و همچنین تعیین روش ترمیم آبشستگی‌ها با هماهنگی نماینده دفتر تعمیرات و نظارت سازمان آب و برق خوزستان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون از ۱۴ مورد محل مورد نظر ۴ مقطع انجام و بازسازی شده‌است.